Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 235

Άρθρο 235: Ισχύοντες κανονισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί και αποφάσεις για κτιριακά έργα όπως π.χ.

 

α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)

β) Ο Ελληνικός Κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση Έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

γ) Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων.

δ) Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων δομικών έργων.

ε) Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών και αυτές που αναφέρονται σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης.

 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις ισχύουν κατά περίπτωση Γερμανικοί κανονισμοί ή κανονισμοί άλλων χωρών, εφόσον πρόκειται για ειδική κατασκευή και γίνεται επαρκής αιτιολόγηση για την εφαρμογή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.