Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Βυθομετρήσεις (Λιμνών, θαλασσών, ποταμών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λήψη στοιχείων βυθομετρικών σημείων, υπολογισμό και μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω πίνακας: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

 

Ενδείξεις/Κλίμακα

1:200

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

Α

728

291

145

73

29

14

Β

910

364

182

91

26

18

 

Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος μέχρι 3 m.

Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μέχρι απόστασης από την πλησιέστερη θέση προσέγγισης πλωτού μέσου, ενός km.

 

3. Πέρα της ανωτέρω απόστασης και στην περίπτωση βαθών μεγαλυτέρων των 12 m ή όπου υφίστανται δυσκολίες ειδικής φύσης, οι οποίες επιβάλλουν τη χρήση μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπόμενων, καθορίζεται ιδιαίτερη τιμή μονάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.