Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Περιεχόμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παρούσες προδιαγραφές αναφέρονται σε μελέτες:

 

α) Τοπογραφικών κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών.

 

β) Συγκοινωνιακών έργων στα οποία περιλαμβάνονται:

β)α) Οδοί και τεχνικά έργα αυτών.

β)β) Λιμενικά έργα.

β)γ) Έργα πολιτικών αερολιμένων.

β)δ) Έργα κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης οδών.

 

γ) Υδραυλικών έργων στα οποία περιλαμβάνονται:

γ)α) Εγγειοβελτιωτικά έργα.

γ)β) Έργα ύδρευσης.

γ)γ) Έργα αποχέτευσης.

 

δ) Κτιριακών έργων στα οποία περιλαμβάνονται οι επιμέρους μελέτες:

δ)α) Αρχιτεκτονική

δ)β) Φέρουσας κατασκευής

δ)γ) Εγκαταστάσεων.

δ)δ) Έργων υποδομής και διαμόρφωσης του οικοπέδου και γενικά του περιβάλλοντα χώρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.