Προεδρικό διάταγμα 63/93

ΠΔ 63/1993: Χαρακτηρισμός τμημάτων της Ελευθέρας Λεωφόρου Κύμης και τμημάτων της Λεωφόρου Πύρνας ως Εθνικών Οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 63/1993: Χαρακτηρισμός τμημάτων της Ελευθέρας Λεωφόρου Κύμης και τμημάτων της Λεωφόρου Πύρνας ως Εθνικών Οδών, (ΦΕΚ 27/Α/1993), 09-03-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3155/1955 Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών.

 

2. Τις διατάξεις του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος Περί καθορισμού των Εθνικών οδών κ.λ.π. (ΦΕΚ 222/Α/1955).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 999/1979 Περί συντονισμού των προγραμμάτων και εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχήν Μείζονος Πρωτευούσης κ.λ.π. (ΦΕΚ 293/Α/1979).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 1349/1983 Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΦΕΚ 52/Α/1983) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 6 παράγραφος 14 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 583/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-03-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.