Προεδρικό διάταγμα 5/4/96

ΠΔ 05-04-1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 05-09-1995 προεδρικού διατάγματος Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού της Χώρας Μυκόνου του Δήμου Μυκονίων (νομού Κυκλάδων) καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού του ίδιου Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-04-1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 05-09-1995 προεδρικού διατάγματος Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού της Χώρας Μυκόνου του Δήμου Μυκονίων (νομού Κυκλάδων) καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού του ίδιου Δήμου, (ΦΕΚ 474/Δ/1996), 14-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Την 4876/204/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 98/Β/1996).

 

4. Την 166/1994 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκονίων.

 

5. Την από 03-10-1994 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών.

 

6. Την 357/1994 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8. Την 661/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-04-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.