Προεδρικό διάταγμα 542/88

ΠΔ 542/1988: Κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 47/1983 Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 692/1979, περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων (ΦΕΚ 26/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 542/1988: Κατάργηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 47/1983 Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 692/1979, περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων (ΦΕΚ 26/Α/1979), 11-11-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 (ΦΕΚ 29/Α/1972), όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του νόμου 877/1979 Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 Περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 55/Α/1972).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

3. Την υπ' αριθμόν 212/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 47/1983 (ΦΕΚ 26/Α/1983) Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 692/1979, περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 692/1979, (ΦΕΚ 204/Α/1979), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το καταργούμενο προεδρικό διάταγμα, από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 07-11-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.