Προεδρικό διάταγμα 539/76

ΠΔ 539/1976: Περί αύξησης του επιβαλλόμενου προστίμου σε αυθαίρετες κατασκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 539/1976: Περί αύξησης του επιβαλλόμενου προστίμου σε αυθαίρετες κατασκευές, (ΦΕΚ 194/Α/1976), 27-07-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και την υπ' αριθμόν 346/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών και Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Επί αυθαιρέτων κατασκευών, το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού πρόστιμον ορίζεται ίσον προς το δεκαπλάσιο της αξίας αυτών και πάντως ουχί κατώτερο των πενήντα χιλιάδων δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 382/1980 (ΦΕΚ 106/Α/1980).

 

Εις τους αυτούς επί των Οικονομικών και Δημοσίων Έργων Υπουργούς, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 07-07-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.