Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Φωτοπροσδιορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας:

 

Α/Α

Κλίμακα του διαγράμματος που θα αποδοθεί

Διατομών

δραχμές

Ταχυμετρικώς

δραχμές

1

Μέχρι 1:2000

2.300

130

2

Από 1:5000 έως 1:20000

2.800

130

}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.