Προεδρικό διάταγμα 457/90

ΠΔ 457/1990: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (ΦΕΚ 46/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 457/1990: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (ΦΕΚ 46/Α/1979), (ΦΕΚ 175/Δ/1990), 14-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 167 περιπτώσεις ι και ι)δ του από [ΒΔ] 31-12-1957 βασιλικού διατάγματος Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας πόλεων (ΦΕΚ 11/Α/1957), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 54 παράγραφος 6 και 62 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984)

 

β. Του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφια α' και γ' του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984).

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

2. Την υπ' αριθμόν 616/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.