Προεδρικό διάταγμα 427/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή - Τεχνικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα,στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, είναι ειδικότερα:

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις περί αποκεντρώσεως διατάξεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 59 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.

 

2. Εφόσον το Λιμενικό Ταμείο διαθέτει επαρκώς οργανωμένη και στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή εκτελεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την επάρκεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, αποφαίνεται ο Νομάρχης. Όπου απαιτείται απόφαση, αυτή λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου και εγκρίνεται από τα όργανα διοίκησης αυτού.

 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας επίβλεψης της κατασκευής των έργων από τεχνικούς υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή των υπηρεσιών της Προϊσταμένης Αρχής, η επίβλεψη ανατίθεται σε τεχνικό υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου και, αν δεν υπάρχει, η επίβλεψη μπορεί να γίνει από ιδιώτη μηχανικό που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από το Λιμενικό Ταμείο.

 

4. Τεχνικά Συμβούλια είναι τα αντίστοιχα τεχνικά συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.