Προεδρικό διάταγμα 3/10/89

ΠΔ 03-10-1989: Συμπλήρωση του από 12-01-1989 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αθηναίων με το καθορισμό χώρου υπογείων σταθμών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 55/Δ/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-10-1989: Συμπλήρωση του από 12-01-1989 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αθηναίων με το καθορισμό χώρου υπογείων σταθμών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 55/Δ/1989), (ΦΕΚ 617/Δ/1989), 06-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1) και 19 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος α.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 424/1988 και 894/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αθηνών.

 

7. Την από 11-07-1988 εισήγηση - αιτιολογημένη έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τμήμα 1 Παραδοσιακών Οικισμών).

 

8. Την υπ' αριθμόν 232/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 461/1969, 528/1989 και 578/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-10-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.