Προεδρικό διάταγμα 374/88

ΠΔ 374/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (ΦΕΚ 32/Α/1988) διόρθωση (ΦΕΚ 59/Α/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 374/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (ΦΕΚ 32/Α/1988) διόρθωση (ΦΕΚ 59/Α/1988), (ΦΕΚ 168/Α/1988), 12-08-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρο 90 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 1)α του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), του οποίου παρατάθηκε η ισχύς με την υπ' αριθμόν 296/88/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 31/Β/1987) και με την υπ' αριθμόν 233/3/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμόν 530/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-08-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.