Προεδρικό διάταγμα 321/88

ΠΔ 321/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 420/1987 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές (ΦΕΚ 187/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 321/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 420/1987 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές (ΦΕΚ 187/Α/1987), (ΦΕΚ 150/Α/1988), 08-07-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 52, 53 και 55.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικά τα άρθρα 23 και 24.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν 229/1988 γνωμοδότηση, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 27-06-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.