Προεδρικό διάταγμα 31/5/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται χρήσεις γης σε οικοδομικά τετράγωνα του δήμου Χολαργού (νομού Αττικής) που βρίσκονται επί βασικού οδικού δικτύου, όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. α) Στα οικοδομικά τετράγωνα 89, 88Α, 93 και 94 καθώς επίσης και στα οικοδομικά τετράγωνα 14 και 19 αλλά μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Κεραμεικού επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση τις χρήσεις:

 

Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Εμπορικά καταστήματα
Κτίρια διοίκησης υπερτοπικού χαρακτήρα
Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
Πρατήρια βενζίνης
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

 

β) Οι χρήσεις Γραφείων - Τραπεζών - Ασφαλειών - Κοινωφελών Οργανισμών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης όπως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2)ε δεν πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά περισσότερο από το 25% του συντελεστή δόμησης ανά ιδιοκτησία.

 

2. α) Στα οικοδομικά τετράγωνα 20 και 29 εκτός των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

 

β) Στα οικοδομικά τετράγωνα 1 και 34 και μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Φανερωμένης εξαιρουμένων αυτών που έχουν πρόσωπο και επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

 

γ) Στα οικοδομικά τετράγωνα 122 και 123 καθώς επίσης και στα οικοδομικά τετράγωνα 111, 111Α, 119, 119Α, 121, 125Α και 126 αλλά μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου 17ης Νοεμβρίου εξαιρουμένων αυτών με πρόσωπο και επί της Λ. Μεσογείων.

 

δ) Στο οικοδομικό τετράγωνο 124Α για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου 17ης Νοεμβρίου και της οδού Χίου, εξαιρουμένων αυτών με πρόσωπο και επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

 

ε) Στα οικοδομικά τετράγωνα 135, 136, 137, 138 και 140 καθώς και στα οικοδομικά τετράγωνα 99, 100, 100Α επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα:

 

Κατοικία
Εμπορικά Καταστήματα
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 με εξαίρεση τα παρακάτω:

 

Επεξεργασία μέλιτος
Βιομηχανικών ειδών διατροφής εκτός καθαρισμού
Κατασκευή ειδών εκ καλάμου λύγου, αχύρου, σπάρτων, εκτός ειδών επιπλοποιίας
Κατασκευή ειδών τορνευτικής
Κατασκευή ειδών εκ ξύλου, μόνον πινακίδες τοιχοδιαφημίσεις, φορητές κλίμακες, φέρετρα
Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακουλών
Κατασκευή κυτίων κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών εκ χάρτου, χαρτονιών κ.λ.π.
Έκδοσης και εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών
Έκδοσης και εκτύπωσης βιβλίων - φυλλαδίων
Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες
Κατασκευή θηρών εκ δέρματος
Βουλκανιζατέρ
Παρασκευή καλλυντικών
Κατεργασία γυάλινων αντικειμένων
Κατεργασία γυάλινων κατόπτρων
Παραγωγή ασβεστοπολτού
Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος
Κοπή και επεξεργασία μαρμάρων
Κατασκευή ειδών εκ γύψου
Κοπή και συναρμολόγηση βενετικών παραπετασμάτων
Επιμετάλλωση μικρών αντικειμένων
Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανών
Κατασκευή φωτεινών επιγραφών εκτός ballast και σιδηροκατασκευής της φωτεινής επιγραφής
Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
Κατασκευή ηλεκτρονικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων
Επισκευή αυτοκινήτων
Επισκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων
Κατασκευή οργάνων ακριβείας
Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων
Κατασκευή ομπρελών
Κατασκευή ποικίλων μικροαντικειμένων
Διατήρηση πουλερικών
Στούντιο παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών
Εγκαταστάσεις αναμείξεως ή συσκευασίας
Φωταέριο
Μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας

 

στ) Οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης ανά ιδιοκτησία και μέγιστο όριο καλυπτόμενης επιφάνειας τα 120 m2.

 

Οι χρήσεις γραφείων, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, ασφαλειών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, δεν πρέπει να καλύπτει αθροιστικά περισσότερο από το 20% του συντελεστή δόμησης ανά ιδιοκτησία.

 

3. α) Στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπα επί του βασικού οδικού δικτύου εκτός των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Μεσογείων επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα:

 

Κατοικία
Εμπορικά Καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα.
Γραφεία
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 2)ε.

 

β) Οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης ανά ιδιοκτησία με μέγιστο όριο καλυπτόμενης επιφάνειας τα 120 m2.

 

4. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Μεσογείων επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του ως άνω αναφερομένου προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα:

 

Κατοικία
Εμπορικά Καταστήματα εμπορίου σπανίων ειδών
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση (κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς)
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2)ε με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται σε αυτή
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

 

5. Στο οικοδομικό τετράγωνο 94 καθορίζεται χρήση εκπαίδευσης για σχολείο ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα με κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 68739/1996 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.