Προεδρικό διάταγμα 318/94

Προεδρικό Διάταγμα 318/1994: Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων: α)Πολιτικών Δομικών 'Έργων, β)Πολιτικών 'Έργων Υποδομής, γ)Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 318/1994: Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων: α)Πολιτικών Δομικών Έργων, β)Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ)Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (ΦΕΚ 167/Α/1994), (ΦΕΚ 167/Α/1994), 07-10-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Τη διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983).

 

2. Τη διάταξη του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αριθμός πρακτικών 10/09-05-1989, 12/12-03-1992 και 13/11-01-1994).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την αριθμόν 490/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής γ) Τοπογραφίας.

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-09-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.