Προεδρικό διάταγμα 312/94

ΠΔ 312/1994: Προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης των απαιτουμένων αδειών, συμπεριλαμβανομένης και της οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 94/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 312/1994: Προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης των απαιτουμένων αδειών, συμπεριλαμβανομένης και της οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 94/Α/1994), (165/Α/1994), 06-10-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992, μέτρα για την αντιμετώπιση του Νέφους και Πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την απόφαση αριθμόν ΥΠ/123/01-07-1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994)

 

5. Την υπ' αριθμόν 489/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-09-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.