Προεδρικό διάταγμα 30/5/85e - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α και Β όπως φαίνεται να περικλείονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα ως εξής:

 

A. Τομέας Α (οικοδομικά τετράγωνα 1-23, 26, 29, 31-47, 49-51)

 

1. Οικοδομικό σύστημα: Το συνεχές

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m

Ελάχιστο βάθος: 16 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία στις 10-03-1982 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
Ελάχιστο βάθος: 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60 % της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

Β. Τομέας Β (οικοδομικά τετράγωνα 24, 25, 30, 52-57).

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m

Ελάχιστο εμβαδόν  400 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που στις 10-03-1982 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
Ελάχιστο βάθος: 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.6.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 7.6 m.

 

Γ. 1. Για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 10-03-1982 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.6 με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 80% της επιφάνειας του οικοπέδου χωρίς η συνολική επιφάνεια ορόφων να υπερβαίνει τα 120 m2.

 

2. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση από 20° μέχρι 30°.

 

3. Απαγορεύεται η λειτουργία οχλουσών εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.