Προεδρικό διάταγμα 30/3/93

ΠΔ 30-03-1993: Τροποποίηση του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989) Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωροπούλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-03-1993: Τροποποίηση του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989) Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωροπούλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 389/Δ/1993), 21-04-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την Υ1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

4. Τις 124/1989 και 32/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολής.

 

5. Την 29/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περάματος.

 

6. Την 87/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περάματος.

 

7. Τις 63/1989 και 30/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελεούσας.

 

8. Την 109/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοτοπίου.

 

9. Την 49/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνοπλαγιάς.

 

10. Τις 73/1990 και 185/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταυρακίου.

 

11. Τις 71/1989, 84/1989 και 22/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωροπούλου.

 

12. Τις 76/1989 και 309/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδινής.

 

13. Την 64/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μπάφρας.

 

14. Την 39/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοκαισάρειας.

 

15. Την 33/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμφιθέας.

 

16. Την 50/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη.

 

17. Την από 18-12-1991 (εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7483/1991) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ιωαννίνων.

 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

19. Την 26/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-03-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.