Προεδρικό διάταγμα 30/3/90h

ΠΔ 30-03-1990: Συμπλήρωση των από 15-10-1986 και 16-03-1987 προεδρικών διαταγμάτων Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παπακώστα του δήμου Μάνδρας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1113/Δ/1986) και Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παραλίας του δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 331/Δ/1986) αντίστοιχα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-03-1990: Συμπλήρωση των από 15-10-1986 και 16-03-1987 προεδρικών διαταγμάτων Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παπακώστα του δήμου Μάνδρας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1113/Δ/1986) και Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παραλίας του δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 331/Δ/1986) αντίστοιχα, (ΦΕΚ 211/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 18) του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985),

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την 101/1989 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μάνδρας.

 

4. Την 215/1989 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ασπροπύργου.

 

5. Την 26/θέμα 1 και 2/11-10-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.

 

6. Την 74/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-03-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.