Προεδρικό διάταγμα 2/10/80b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

1. Η επέκταση του ρυμοτομικοί σχεδίου Αιγάλεω (Αττικής) στην περιοχήν Πυριτιδοποιείου, δια του χαρακτηρισμοί των κάτωθι χώρων:

 

α) του υπό στοιχεία Β, Β1, Γ1, Γ, Β, ως χώρου δια την ανέγερση Δημαρχείου και Πνευματικού Κέντρου και

 

β) του υπό στοιχεία Υ, Υ1, Τ1, Τ, Υ, ως χώρου δια την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού, ως και δια της δημιουργίας πεζοδρόμων και κοινοχρήστου πρασίνου και

 

2. Η τροποποίησις του αυτού ως άνω ρυμοτομικού σχεδίου εις την ανωτέρω περιοχήν:

 

α) Κατά τα υπ' αριθμούς 223, 228, 234, 234Α, 234Β, 234Γ, 276Α, 277, 278 και 279 οικοδομικά τετράγωνα.

β) Δι εγκρίσεως πεζοδρόμων.

γ) Δια της δημιουργίας υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ) στον υπ' αριθμόν 220 κοινόχρηστο χώρο, και

δ) Δια της δημιουργίας υπογείου διαβάσεως πεζών υπό την Λεωφόρο Καβάλας,

 

ως εμφαίνεται στο υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ24107/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.2.10.80bCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.