Προεδρικό διάταγμα 29/12/89b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία είχαν στις 10-10-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985):

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

και β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 
α. Μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη 5 m και

 

β. Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους μέχρι 2 m και κλίσης μέχρι 30%. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

9. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 

10. Στο χώρο δημοτικού σχολείου τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από την ρυμοτομική γραμμή 5 m τουλάχιστον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.