Προεδρικό διάταγμα 298/90

ΠΔ 298/1990: Τροποποίηση του με αριθμό 378/1987 προεδρικού διατάγματος Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό (ΦΕΚ 168/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 298/1990: Τροποποίηση του με αριθμό 378/1987 προεδρικού διατάγματος Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό (ΦΕΚ 168/Α/1987), (ΦΕΚ 121/Α/1990), 12-09-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984)

 

β. Την αριθμό 1019/20-04-1990 απόφαση [Α] του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αμύνης Αλεξάνδρου Παπαδόγγονα (ΦΕΚ 286/Β/1990).

 

γ. Την αριθμό Υ1052/02-05-1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αχιλλέα Καραμανλή (ΦΕΚ 311/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμό Υ 1087/28-05-1990 απόφαση [Α] (ΦΕΚ 334/Β/1990).

 

δ. Την με αριθμό 680/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Έναρξη Ισχύος

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-09-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.