Προεδρικό διάταγμα 289/94

ΠΔ 289/1994: Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 289/1994: Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα, (ΦΕΚ 154/Α/1994), 22-09-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφοι 3, 107 και 276 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989, (ΦΕΚ 146/Α/1989)).

 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

3. Την 498/1994 γνώμη του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων για την διαίρεση του ομώνυμου δήμου σε τέσσερα διαμερίσματα και καθορισμό των ορίων αυτών.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1992) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο νόμο 1558/1985.

 

5. Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδος που διενεργήθηκε την 17-03-1991 και κυρώθηκαν με την 24197/Γ3812/24-01-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 882/Β/1993), από την οποία προκύπτει ότι ο δήμος Πατρέων του Νομού Αχαΐας κατά την ως άνω απογραφή είχε πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους.

 

6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

 

7. Τις 453/1994 και 545/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Ο Δήμος Πατρέων διαιρείται σε τέσσερα διαμερίσματα και τα όρια των διαμερισμάτων αυτών καθορίζονται, όπως εμφαίνονται στο από 29-08-1994 ρυμοτομικό διάγραμμα, υπό κλίμακα 1:13.000 που συνέταξε η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων και όπως κατωτέρω ειδικότερα περιγράφονται ως εξής:

 

Α' Διαμέρισμα Αρκτικού Τομέα:

 

Το τμήμα εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται βορείως της γραμμής, που υλοποιείται:

 

1. Από το τμήμα (ΑΒ) της οδού Λευκωσίας, το μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών.

 

2. Από τα τμήματα (ΒΓ) και (ΓΔ) της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών και της οδού Πανεπιστημίου τα μεταξύ της οδού Λευκωσίας και της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.

 

3. Από το τμήμα (ΔΕ) της Μικρής Περιμετρικής, το μεταξύ των οδών Αχαϊκής Συμπολιτείας και Κιθαιρώνος και στη συνέχεια προς Ανατολάς από τη γραμμή (Ζ, Η, Θ, ...) που ορίζεται με την ένωση των κορυφών των λόφων Καβουράκι, Ασύρματος, Ξερόλακα, όρος Παναχαϊκό.

 

Β' Διαμέρισμα Νοτίου Τομέα:

 

Το τμήμα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται νοτίως της γραμμής, που υλοποιείται:

 

1) Από τη Λεωφόρο επί του χειμάρρου Διακονιάρη (οδός Ελευθέριου Βενιζέλου) στο τμήμα της Α1Β1), από την Ακτή Δυμαίων μέχρι τη διασταύρωσή της με την προβλεπόμενη από το Σχέδιο Πόλεως Λεωφόρο των 30 m της νέας οδού Καλαβρύτων, νοτίως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα.

 

2) Από το τμήμα (Β1Γ1) της ανωτέρω προβλεπόμενης από το Σχέδιο Πόλεως Λεωφόρο των 30 m της νέας οδού Καλαβρύτων, το τμήμα της, που ορίζεται από το χείμαρρο Διακονιάρη μέχρι τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη Λεωφόρο των 30 μέτρων στη συνοικία Ταραμπούρα.

 

3) Από το τμήμα (Γ1Δ1) της ανωτέρω ανωνύμου Λεωφόρου που αναφέρεται στην παράγραφο (2), το μεταξύ των οδών Ν. Κουτούζη και Ακρωτηρίου (Γεωργίου Παπανδρέου).

 

4) Από το τμήμα (Δ1Ε1) της οδού Ακρωτηρίου, το μεταξύ της ανωτέρω (παραγράφου 2) Ανωνύμου Λεωφόρου και του χειμάρρου Γλαύκος.

 

5) Από το τμήμα (Ε1Ζ1) του χειμάρρου Γλαύκος που ορίζεται μεταξύ της οδού Ακρωτηρίου και των διοικητικών ορίων του Δήμου δυτικά και σε απόσταση 800 m από τη γέφυρα του χειμάρρου Γλαύκος στην οδό προς το εργοστάσιο της ACHAIA CLAUSS.

 

Γ' Διαμέρισμα Ανατολικού Τομέα:

 

Το τμήμα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων που βρίσκεται ανατολικώς της γραμμής που υλοποιείται:

 

1) Προς βορρά, από τη γραμμή (Ζ,Η,Θ,...) των κορυφογραμμών που περιγράφεται στην παράγραφο Α.3.

 

2) Προς Νότο, από το τμήμα (Ε1, Ζ1, Ζ2) του χειμάρρου Γλαύκος, το μεταξύ της οδού Ακρωτηρίου και του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου Γλαύκος στην Περιβόλα όπου είναι και το τέλος των διοικητικών ορίων του Δήμου στο σημείο εκείνο.

 

3) Προς Δυσμάς:

 

α. Από τις οδούς Παναχαΐδος Αθηνάς, Παπαδιαμαντοπούλου, Γ' Ορειβατικού, της νέας οδού Καλαβρύτων (το διανοιγμένο τμήμα αυτής μεταξύ Πλατείας Μαρούδα και Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και το αδιάνοικτο τμήμα της (Β0, Β1, Γ1) από το Νοσοκομείο έως την οδό Ν. Κουτούζη νοτίως των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

 

β. Από το τμήμα (Γ1Δ1) της ανωνύμου Λεωφόρου των 30 m στη συνοικία Ταραμπούρα, το μεταξύ των οδών Ν. Κουτούζη και Ακρωτηρίου (Γεωργίου Παπανδρέου).

 

γ. Από το τμήμα (Δ1Ε1) της οδού Ακρωτηρίου, το μεταξύ της ανωτέρω Ανωνύμου Λεωφόρου και του χειμάρρου Γλαύκος.

 

Δ' Διαμέρισμα κέντρου της πόλεως:

 

Το τμήμα της πόλεως που περικλείεται από τη γραμμή που υλοποιείται:

 

1. Προς Βορρά:

 

α) Από το τμήμα (ΑΒ) της οδού Λευκωσίας, το μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών.

 

β) Από τα τμήματα (ΒΓ) και (ΓΔ) της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών και της οδού Πανεπιστημίου, τα μεταξύ της οδού Λευκωσίας και της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.

 

γ) Από το τμήμα (ΔΕ) της Μικρής Περιμετρικής, το μεταξύ των οδών Αχαϊκής Συμπολιτείας και Κιθαιρώνος και στη συνέχεια προς Ανατολάς από τη γραμμή που ορίζεται με την ένωση των κορυφών των λόφων καβουκάκι, Ασύρματος.

 

2. Προς Ανατολάς από τις οδούς Παναχαΐδος Αθηνάς, Παπαδιαμαντοπούλου, Γ' Ορειβατικού, της νέας οδού Καλαβρύτων (το διανοιγμένο τμήμα αυτής μεταξύ Πλατείας Μαρούδα και Νοσοκομείου Ανδρέας και το αδιάνοικτο τμήμα της (Β0Β1) από το Νοσοκομείο έως το χείμαρρο Διακονιάρη).

 

3. Προς Νότον από τη Λεωφόρο επί του χειμάρρου Διακονιάρη (οδός Ελευθέριου Βενιζέλου) στο τμήμα της Β1Α1 που ορίζεται από την προβλεπόμενη από το σχέδιο Πόλεως Λεωφόρο των 30 m της νέας οδού Καλαβρύτων, μέχρι την Ακτή Δυμαίων.

 

pd.289.94

 

Στον υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, μετά του από 29-08-1994 ρυμοτομικού διαγράμματος του δήμου Πατρέων και την εκτέλεση αυτού.

 

Αθήνα, 21-09-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.