Προεδρικό διάταγμα 27/7/87

ΠΔ 27-07-1987: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Αγρινίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-07-1987: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Αγρινίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας), (ΦΕΚ 749/Δ/1987), 10-08-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν 9929/16-02-1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 90/Β/1987).

 

5. Τη σχετική πρόταση του Δήμου Αγρινίου που διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 155/1986 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης στο Δήμο Αγρινίου κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 210/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.