Προεδρικό διάταγμα 27/4/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β. που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α. μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β. δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 30% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 500 m2: 0,3.

β. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 μέχρι και 1000 m2 0,2.

γ. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 1000 m2: 0,1.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν: 7,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης με κλίση μέχρι 35%.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

8. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί των οδών: Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίας Παρασκευής, Πριγκήπου, Βοσπόρου επιβάλλεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Β. Χώρος αθλοπαιδιών.

 

Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή βοηθητικών χώρων, αποδυτηρίων και αποθηκών με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 5% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 3 m.
Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 7 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.