Προεδρικό διάταγμα 274/97

ΠΔ 274/1997: Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 του νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 82/Α/1950)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 274/1997: Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 του νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 82/Α/1950), (ΦΕΚ 195/Α/1997), 02-10-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρα 4 και 5 του νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3214/1955 (ΦΕΚ 108/Α/1955).

 

2. Το άρθρο 14 παράγραφος 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 (ΦΕΚ 33/Α/1951).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

4. Τη με αριθμό 114/04-10-1996 (ΦΕΚ 924/Β/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου.

 

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 114/Α/1985)).

 

6. Τη με αριθμό 468/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 2: Διάκριση των Χημικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 3: Άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού στις χημικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 4: Άδειες Χημικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 5: Άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 6: Κατάργηση Διατάξεων

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-09-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.