Προεδρικό διάταγμα 26/1/90g - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται ως τομέας ΙΙΒ, ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν 478 από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια: 50 m2 και ελάχιστη πλευρά: 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8.5 m.

 

7. Μέγιστη συνολική επιφάνεια-ορόφων κτιρίου: 400 m2 και μέγιστη επιφάνεια ισογείου: 300 m2.

 

Β. α. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας κάθε χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0.8.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 12 m.

 

β. Για το κτίριο του ΚΑΠΗ ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8.5 m.

 

Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.