Προεδρικό διάταγμα 26/1/90g - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή σε τμήματα οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Α επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος, με τον περιορισμό ότι η διάθεση του ισογείου για χρήση εκτός κατοικίας επιτρέπεται μέχρι 50 m2 και μέχρι το ήμισυ της πρόσοψης του κτίσματος.

 

3. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, εφόσον λειτουργούν νόμιμα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παραμένουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.