Προεδρικό διάταγμα 26/1/90f

ΠΔ 26-01-1990: Συμπλήρωση του από 19-06-1987 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου του δήμου Αλίμου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 722/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1990: Συμπλήρωση του από 19-06-1987 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου του δήμου Αλίμου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 722/Δ/1987), (ΦΕΚ 63/Δ/1990), 13-02-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 18) του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 133/1989 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 17/09-06-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιώς.

 

5. Την υπ' αριθμόν 754/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.