Προεδρικό διάταγμα 26/1/87b

ΠΔ 26-01-1987: Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού Αχινού (νομού Φθιώτιδας) ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1987: Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού Αχινού (νομού Φθιώτιδας) ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 160/Δ/1987), 27-02-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παράγραφος 1).

 

2. Την κοινή υπ' αριθμόν οίκοθεν 75724/1151/30-12-1983 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμόν 28112/356/17-04-1985 απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1985).

 

3. Τις από 08-08-1986 και 18-09-1986 εισηγήσεις - εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

4. Την υπ' αριθμόν 25/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχινού ότι αποδέχεται τη σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Γ7.

 

5. Την υπ' αριθμόν 286/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 775/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 26-01-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.