Προεδρικό διάταγμα 25/7/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2 υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

γ) Άρτια κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και οικοδομήσιμα είναι τα προκύπτοντα από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν πρόσωπο 8,00 m και εμβαδόν 120 m2.

 

Η παρέκκλιση ισχύει για οικόπεδα που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 282/8/1995 απόφαση (ΦΕΚ 412/Δ/1995).

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

3. α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

β) Για τα οικόπεδα που περικλείονται από τις οδούς Πανοράματος - Θρακομακεδόνων, οδών Κάλαρη και Γαλήνης, 60% της επιφανείας τους.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,60 m υπεράνω των οποίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης 1,50 m άνω του μέγιστου ύψους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 282/8/1995 απόφαση (ΦΕΚ 412/Δ/1995).

 

5. Για ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε οικοδομικά τετράγωνα των οποίων η μία τουλάχιστον πλευρά γειτνιάζει α) με ρέμα ή β) με δρόμο ή πεζοδρόμιο παρακείμενο σε ρέμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989), πριν από της έκδοση οικοδομικής αδείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.