Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 85 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. Εφόσον κατά την 27-11-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-10-1985 προεδρικού διατάγματος είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 4 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 45 m2.

 

β. που προκύπτουν ή δημιουργούνται από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 4,00 m.

 

4. Οικόπεδα που υπάγονται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 εξακολουθούν να θεωρούνται οικοδομήσιμα μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικά οφειλόμενης εισφοράς σε γη ή μετά τη μετακίνησή τους σε άλλη θέση, εφόσον έχουν τουλάχιστον 4,00 m πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 4,00 m.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

6. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

7. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται συντελεστής δόμησης 1, 2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150,00 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120,00 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

8. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που θα ανεγερθούν 7,5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 9496/180/1988 απόφαση (ΦΕΚ 355/Δ/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.