Προεδρικό διάταγμα 23/11/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικόπεδα ρυμοτομούμενα, εν όλω ή εν μέρει εκ της διανοίξεως της Λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας και δη κατά τα τμήματα αυτής τα εμφαινόμενα εις το αυτό, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, διάγραμμα υπό τους αριθμούς: 1-19, και 74-28, 23-22, 24-33, 33-36, 70-73, 37-58, 55-54 και 59-69, επιτρέπεται να μεταφέρουν εντός της Ζώνης Αγοράς Συντελεστών τον συντελεστή δομήσεως, ως τον αντιστοιχούντα εις το ρυμοτομικό τμήμα του οικοπέδου, εφ' όσον δια τούτο δεν υπάρχει υποχρέωσις αυτοαποζημιώσεως του κυρίου.

 

2. Δια την μεταφορά του συντελεστού δομήσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο μόνο του από 07-02-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 102/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.