Προεδρικό διάταγμα 230/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τις άλλες πλην κατοικίας χρήσεις των κτιρίων ορίζεται ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης ως εξής:

 

2. Ζώνη Α - Ζώνη Β.

 

α) Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν μία θέση ανά 50 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

β) Για υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μία θέση ανά 20 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

γ) Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής, που δεν αναφέρονται στο παρόν, μία θέση ανά 40 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας κτιρίου.

 

δ) Για κέντρα διασκέδασης μία θέση ανά 20 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

ε) Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεως κ.λ.π.) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, Μουσεία κ.λ.π.) εμπορικές εκθέσεις και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν διάταγμα μία θέση ανά 50 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

στ) Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μία θέση ανά 6 κλίνες.

 

ζ) Για γηροκομεία, άσυλα και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση ανά 15 κλίνες.

 

η) Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια, (ιδιωτικά ή δημόσια), στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση ανά αίθουσα διδασκαλίας.

 

θ) Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μία θέση ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

ι) Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις, μία θέση ανά 200 m2 επιφανείας άθλησης. Στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει προστίθεται μία θέση ανά 15 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις, προβλέπονται κερκίδες.

 

ι)α) Για συνεργεία αυτοκινήτων, μία θέση ανά 20 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

ι)β) Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, αποθήκες και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις, μία θέση ανά 80 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

ι)γ) Για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις μία θέση ανά 10 κλίνες. Ειδικά για ξενοδοχεία διαθέτονται αίθουσες εστιατορίων και εν γένει αίθουσες συνάθροισης κοινού, πέραν από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφαρμόζονται για τις αίθουσες αυτές και οι περιπτώσεις γ, δ, και ε αναλόγως.

 

3. Ζώνη Γ.

 

α) Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις, που δεν αναφέρονται στο παρόν μία θέση ανά 60 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιπτώσεις β έως και ι)γ της προηγουμένης παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.