Προεδρικό διάταγμα 21/8/87

ΠΔ 21-08-1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 26-04-1978 (ΦΕΚ 249/Δ/1978), 14-09-1981 (ΦΕΚ 576/Δ/1981) και 11-01-1985 (ΦΕΚ 16/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-08-1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 26-04-1978 (ΦΕΚ 249/Δ/1978), 14-09-1981 (ΦΕΚ 576/Δ/1981) και 11-01-1985 (ΦΕΚ 16/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, (ΦΕΚ 846/Δ/1987), 07-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παράγραφος 2), 11, 14, 17 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμόν 13719/18561/15-04-1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 610/Β/1976).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 229/1987 και 387/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.