Προεδρικό διάταγμα 19/6/92b

ΠΔ 19-06-1992: Χαρακτηρισμός 9 οικισμών Νομού Πέλλης, ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-06-1992: Χαρακτηρισμός 9 οικισμών Νομού Πέλλης, ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 691/Δ/1992), 15-07-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος α του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την από 07-08-1986 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών (Γ7) και την από 09-01-1990 συμπληρωματική αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

5. Το 3401/14-10-1986 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Πέλλας προς τις αρμόδιες Κοινότητες.

 

6. Το 230/72/1990 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

7. Την 18/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλλου (νομού Πέλλας).

 

8. Το γεγονός ότι οι υπόλοιπες Κοινότητες δεν απάντησαν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985.

 

9. Τις 35/1987 και 445/1991 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την 167/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-06-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.