Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν εντός της διμήνου προθεσμίας δεν υπεβλήθη το κτηματολογικό διάγραμμα, το Υπουργείον της Συγκοινωνίας επί τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου, αναθέτει την εκπόνηση αυτού εις κατάλληλο μηχανικόν είτε του Κράτους, είτε και ιδιώτη, επί αμοιβή και εις βάρος του επί αυτό καταβληθέντος κατά το άρθρο 26 ποσού.

 

2. Το διάγραμμα τούτο υποβάλλεται εις τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών και ενεργείται κατά το άρθρο 28 η οριστική εκτίμησις.

 

3. Εν τη περιπτώσει ταύτη η καταβλητέα στους δικαιούχους αποζημίωσις λογίζεται εντόκως με επιτόκιον 6%, επί χρονικόν διάστημα λογιζόμενο από της καταλήψεως μέχρι της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως, ουδέποτε όμως υπερβαίνον το έτος, εκτός εάν ο υπέρ ου η απαλλοτρίωσις άσκησε το δια της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 27 χορηγούμενο σε αυτό δικαίωμα της εφέσεως, οπότε οι τόκοι λογίζονται μέχρις εκδόσεως της τελεσίδικης αποφάσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.