Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν η απαλλοτρίωσις παρουσιάζει χαρακτήρα επείγοντα κηρυσσόμενο ως τοιούτον δια βασιλικού διατάγματος, η εκτίμησις των απαλλοτριούμενων κτημάτων δύναται προσωρινώς να ενεργηθεί συνολικώς επί τη βάσει απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας συνοδευόμενου υπό πίνακα προχείρου εκτιμήσεως.

 

2. Ο πρόεδρος των Πρωτοδικών επί τη υποβολή της σχετικής αιτήσεως, ορίζει ημέραν επιτόπιας εξετάσεως, εις ην δικαιούνται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι.

 

3. Με επιμέλεια του επισπεύδοντος και δια τοιχοκολλήσεων εις τις κοινότητας ή εις την κοινότητα, εις ην υπάγονται οι απαλλοτριωτέες εκτάσεις κοινοποιείται η ημέρα της επιτόπιας εξετάσεως και κεκυρωμένο αντίγραφον του διαγράμματος των απαλλοτριωτέων εκτάσεων.

 

4. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών εντός 15 ημερών από της επιτόπιας εξετάσεως οφείλει να εκδώσει την απόφασή του επί της προσωρινής καταβλητέας στους δικαιούχους συνολικής αποζημιώσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.