Προεδρικό διάταγμα 17/8/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 20 του υπ' αριθμόν 93/1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 52/Α/1987), προστίθεται η εξής παράγραφος 3.

 

{3. Επίσης είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών με εκτάσεις οικοδομικών οργανισμών ή και με εκτάσεις τρίτων που γειτνιάζουν για τους αυτούς ως άνω λόγους. Στην περίπτωση αυτή οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οι οικοδομικοί οργανισμοί διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Για την υλοποίηση της παραπάνω συνένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983 για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως Ζώνη Αστικού Αναδασμού. Φορέας του Αστικού Αναδασμού δύναται να οριστεί οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός εφόσον συναινέσει προς τούτο η πλειοψηφία του όλου αριθμού των ιδιοκτητών που είναι κύριοι τουλάχιστον κατά τα τρία τέταρτα των συνενωμένων εκτάσεων. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος εφαρμόζεται και εν προκειμένω.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.