Προεδρικό διάταγμα 17/2/86d - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιβάλλονται οι παρακάτω μορφολογικοί όροι δόμησης σε όλα τα κτίρια της περιοχής γειτονιάς 2 Άτταλος - Άγιος Νικόλαος εκτός από τα κτίρια που προορίζονται για ειδικές χρήσεις.

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων υπό υποστυλωμάτων (pilotis).

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή περιμετρικών ανοικτών εξωστών (μπαλκόνια). Η ελάχιστη απόσταση ανοικτού εξώστη από τα όρια όψης ή τμήματος όψης του κτιρίου ορίζεται σε 1,50 m. Το μέγιστο μήκος ανοικτού εξώστη ορίζεται σε 5,00 m.

 

Η ελάχιστη απόσταση δύο ανοικτών εξωστών μεταξύ τους ορίζεται σε 1,50 m.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξώστη στο δώμα του κτιρίου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή ορόφου σε εσοχή ελάχιστου βάθους 2,50 m από την όψη του κτιρίου.

 

4. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιτρέπονται μόνο οι αναγκαίες εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς την αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους και πάντοτε με τον προηγούμενο περιορισμό επιτρέπεται η κατασκευή αναλλειματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

5. Το μέγιστο ύψος κτιστής περίφραξης των ιδιοκτησιών επί των ορίων τους με τους κοινόχρηστους χώρους καθορίζεται σε 1,00 m. Πέραν του 1,00 m επιτρέπεται μόνο η κατασκευή κιγκλιδώματος μέχρι ολικού ύψους 1,40 m. Το ίδιο ισχύει για τα τμήματα των περιφράξεων που εμπίπτουν στο χώρο της πρασιάς.

 

Σε περίπτωση κλίσεως της οδού η όλη περιτοίχιση κατασκευάζεται κλιμακωτή έχοντας το υψηλότερο σημείο της 2 m.

 

6. Οι πεζόδρομοι διαμορφώνονται έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμοι μόνο για αυτοκίνητα πρώτης ανάγκης, δήμου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Πρώτων Βοηθειών και για αυτοκίνητα τροφοδοσίας καταστημάτων, μεταφοράς υλικών οικοδομών, μετακομίσεων κ.λ.π.

 

Οι χώροι στάθμευσης που αποτελούν εσοχές ελαχίστου βάθους 5 m κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων χωρίζονται από το οδόστρωμα με χαμηλό ρείθρο και περιβάλλονται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών (προς το οικοδομικό τετράγωνο) με πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 1,25 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.