Προεδρικό διάταγμα 17/12/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

1. η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πάρκου Νέας Ελβετίας του δήμου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με το από [ΠΔ] 27-01-1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 24/Α/1925) και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 16-04-1934 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 136/Α/1934) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, χώρου παιδικής χαράς - πρόνοιας, χώρου σχολείου, χώρου πνευματικού κέντρου και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και

 

2. το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής Κηφισιάς-Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης που τμήμα της έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθμόν 72767/3130/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, χώρων σχολείου, χώρου αθλητικού κέντρου, χώρου παιδικής χαράς - πρόνοιας, χώρων παιδικής χαράς, χώρου εκκλησίας, χώρου εγκαταστάσεων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, χώρου διοίκησης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

 

όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα χρωματισμένα 5 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 81528/1985 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.17.12.85Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.