Προεδρικό διάταγμα 16/8/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6 με μέγιστη συνολική εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια 240 m2 ανά μερίδα.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50 m μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου πολιτιστικού κτιρίου που καθορίζεται το άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,3.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9 m και μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

 

4. Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 10 m.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω επιβάλλονται οι παρακάτω μορφολογικοί περιορισμοί:

 

α. Απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

β. Επιτρέπεται η κατασκευή ενός μόνο υπογείου βοηθητικού χώρου ή χώρου στάθμευσης.

 

γ. Επιβάλλεται έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) των αρχιτεκτονικών και των μελετών διαμόρφωσης των ακαλύπτων χώρων.

 

δ. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών επιβάλλεται να υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τοπογραφικά διαγράμματα με τις υψομετρικές καμπύλες.

 

ε. Απαγορεύεται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979) στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.