Προεδρικό διάταγμα 16/8/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εισφορά σε χρήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε πολεοδομούμενες περιοχές δεύτερης κατοικίας και διατηρούμενες περιοχές δεύτερης κατοικίας και διατηρούνται η διαμορφώνονται σε νέα ακίνητα συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.

 

Η Εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 

α) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 m2 ποσοστό 1% της αξίας των ακινήτων.

β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 m2 μέχρι 500 m2, ποσοστό 5% της αξίας των ακινήτων.

γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 m2 μέχρι 1000 m2, ποσοστό 10% της αξίας των ακινήτων.

δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 m2 μέχρι 4000 m2, ποσοστό 15% της αξίας των ακινήτων.

ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4000 m2 μέχρι 10.000 m2, ποσοστό 20% της αξίας των ακινήτων.

στ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 m2, ποσοστό 25% της αξίας των ακινήτων.

 

2. Για την εισφορά σε χρήμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.

 

3. Για τις περιπτώσεις των Παραθεριστικών Οικοδομικών Συνεταιρισμών η εισφορά τους καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 17/1984.

 

Ως προς την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εταιρειών μικτής οικονομίας, επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι αντίστοιχες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983.

 

5. Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και που ίσχυε παλαιότερα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης που ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους η εισφορά σε γη της κάθε ιδιοκτησίας υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Σε συνέχεια υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν των διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής και αφαιρείται από το συνολικό εμβαδόν των εισφορών της περιοχής. Η τυχόν επιπλέον διαφορά επιμερίζεται αναλόγως της εισφοράς προς την κατά τα παραπάνω υπολογισμένη εισφορά σε γη της κάθε ιδιοκτησίας και τα εμβαδά του επιμερισμού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας.

 

Στις περιπτώσεις αυτές δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.