Προεδρικό διάταγμα 16/8/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδόμησης περιοχών Δεύτερης Κατοικίας είναι η σύνταξη σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας για όλο το Δήμο ή την Κοινότητα ή και ομάδα Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση μεταξύ τους.

 

2. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας συσχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο οικιστικό πρόγραμμα του Δήμου ή της Κοινότητας ή της ομάδας Δήμων και Κοινοτήτων της προηγούμενης παραγράφου και οφείλει να εναρμονίζεται με τις χωροταξικές κατευθύνσεις, τα σχέδια ρύθμισης χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) εφόσον υπάρχουν.

 

3. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας προσδιορίζει το επιθυμητό μέγεθος ανάπτυξης των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου ή της Κοινότητας με βάση την υφιστάμενη παραθεριστική ανάπτυξη και ζήτηση, τις περιβαλλοντικές δυνατότητες της περιοχής, τα πληθυσμιακά μεγέθη, τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα και περιλαμβάνει πρόταση για την κατ' αρχήν οριοθέτηση τους καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

 

4. Η σύνταξη του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή περισσότερων Δήμων ή Κοινοτήτων από κοινού, ή του αρμόδιου Νομάρχη ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σχετική ενημέρωση του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.