Προεδρικό διάταγμα 16/2/90b

ΠΔ 16-02-1990: Καθορισμός ζώνης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Λητής (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-02-1990: Καθορισμός ζώνης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Λητής (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 139/Δ/1990), 19-03-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 14 του νόμου 1512/1985.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 75724/1151/30-12-1983 κοινής απόφασης (ΦΕΚ 767/Β/1983) των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής - αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 παράγραφος 1 του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 404/1989 προεδρικού διατάγματος Αναδιάρθρωση και σύσταση Διευθύνσεων Περιφέρειας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 173/Α/1989).

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1989 γνωμοδότηση του κοινοτικού Συμβουλίου Λητής.

 

7. Την 867/1989 (συνεδρίας 26) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 784/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-02-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.