Προεδρικό διάταγμα 15/5/87

ΠΔ 15-05-1987: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Μεσολογγίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-05-1987: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Μεσολογγίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας), (ΦΕΚ 482/Δ/1987), 29-05-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 34.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23, καθώς και του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν 9929/16-02-1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 90/Β/1987).

 

5. Τη σχετική πρόταση του δήμου Μεσολογγίου (Νομού Αιτωλοακαρνανίας) που διατυπώθηκε στις υπ' αριθμούς 192/1985 και 10/1986 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται από την υπ' αριθμόν 10/1986 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης στο δήμο Μεσολογγίου κατάλληλης Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 861/1985 και 781/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-05-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 1 του από 23-10-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 694/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.