Προεδρικό διάταγμα 15/2/93b

ΠΔ 15-02-1993: Υπαγωγή στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών της περιουσίας Κωνσταντίνου Σισμάνογλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-02-1993: Υπαγωγή στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών της περιουσίας Κωνσταντίνου Σισμάνογλου, (ΦΕΚ 131/Β/1993), 05-03-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 29-11-1939 συμβόλαιο, το οποίο έγινε στην Κωνσταντινούπολη και με το οποίο παραχωρήθηκε από τον Κωνσταντίνο Σισμάνογλου στο Ελληνικό Δημόσιο, για τη στέγαση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, ένα ακίνητο έκτασης 2.500 m2 που ευρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, Μπεγιόγλου Ιστικλάλ Καντεσί υπ' αριθμούς 132, 134 και 136 εγγεγραμμένο στο κτηματολόγιο ακινήτων με αριθμό Οικοδομικού τετραγώνου 338 και αριθμό Μερίδας 2, στο όνομα Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Οικονομικών το οποίο εκμισθώθηκε επειδή δεν κρίθηκε τελικά κατάλληλο για την στέγαση του Προξενείου.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και 42 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939.

 

3. Την υπ' αριθμόν 28/11-12-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

4. Την Υ/1847/1078399/1182/0001/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών της περιουσίας του Κωνσταντίνου Σισμάνογλου, που συνίσταται από ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο με το από 29-11-1939 συμβόλαιο το οποίο έγινε στην Κωνσταντινούπολη ενώπιον των Τουρκικών Αρχών και με την εγγραφή του στα τουρκικά κτηματολόγια αποκτήθηκε τίτλος ιδιοκτησίας στο όνομα του Υπουργού των Οικονομικών της Ελλάδος, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, BEYOGLU, ISTRIKLAL CADDESI, No 132, 134, και 136, και είναι καταχωρημένο στους αριθμούς PAFTA 5 BLOCK 338, PARCEL 2 και από μετρητά που προέρχονται από μισθώματα του ακινήτου και είναι κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα στην Κωνσταντινούπολη καθώς επίσης και από μετοχές της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.

 

Για τη διαχείριση γενικά και προάσπιση των συμφερόντων του ακινήτου αυτού, έχει δοθεί εξουσιοδότηση με την υπ' αριθμόν 1052002/2342/Β0011/1991 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προς τον εκάστοτε Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.

 

2. Τα έσοδα της ως άνω περιουσίας θα διατίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών για κοινωφελή σκοπό ο οποίος θα καθορισθεί με σχετική διάταξη νόμου.

 

Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-02-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.