Προεδρικό διάταγμα 15/12/86

ΠΔ 15-12-1986: Κατάργηση από τότε που ίσχυε του από 24-04-1980 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού περιοχής του Δήμου Ηρακλείου (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής (ΦΕΚ 272/Δ/1980), όσον αφορά στην περιοχή Ηπειρώτικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-12-1986: Κατάργηση από τότε που ίσχυε του από 24-04-1980 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού περιοχής του Δήμου Ηρακλείου (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής (ΦΕΚ 272/Δ/1980), όσον αφορά στην περιοχή Ηπειρώτικα, (ΦΕΚ 75/Δ/1987), 17-02-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 43 παράγραφος 4.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Το γεγονός ότι η περιοχή Ηπειρώτικα του δήμου Ηρακλείου (Αττικής) έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο με το από 13-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 604/Δ/1986) βάσει των διατάξεων του κεφαλαίου Α του νόμου 1337/1983.

 

4. Την υπ' αριθμόν 720/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-12-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.