Προεδρικό διάταγμα 13/5/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην χαρακτηριζόμενη ως παραδοσιακή προκυμαία απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους δομικών στοιχείων της, όπως βραχίονες, κυματοθραύστες και κρηπιδόλιθοι.

 

2. Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση της προκυμαίας στην αρχική της μορφή, η ενίσχυση των φερόντων στοιχείων της και γενικά κάθε επέμβαση που κρίνεται απαραίτητη για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας της, υπό τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια υλικά και θα τηρηθεί ο μορφολογικός χαρακτήρας της.

 

3. Για κάθε οικοδομική εργασία, χρήση, τοποθέτηση επιγραφών στο χώρο της προκυμαίας, που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή με την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς επίσης και στα κτίρια και οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της προκυμαίας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.