Προεδρικό διάταγμα 12/9/89 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο δήμο Καλαμαριάς με το παρόν διάταγμα ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του.

 

2. Ο Προϊστάμενος της πιο πάνω τεχνικής υπηρεσίας όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται, έχει όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές κείμενες διατάξεις προβλέπουν για προϊστάμενο Γραφείου Νομομηχανικού ή Σχεδίου Πόλεως ή Πολεοδομικής Αρχής και Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων.

 

3. Όπου απαιτείται γνώμη Αρχιτεκτονικής Επιτροπής κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αυτή παρέχεται από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

.Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.